Kthimi i Produktit
Rregullat per kthimin e produkteve
 
Mos u shqetësoni, ne ju japim mundësinë ta ktheni produktin tuaj brenda 24 orëve ose ta zëvendësoni me një produkt tjetër.
Në momentin që ju merrni produktin duhet të na njoftoni per kthimin e tij si dhe arsyen e detajuar se pse doni qe ta ktheni. Pasi te keni komunikuar me ndihmen ndaj klientin ne do te shqyrtojme rastin dhe do te vendosim nese produktin duhet ta ktheni.
 
Produkti kthehet nese:

1. Produkti është në gjëndjen fillestare me të gjitha aksesorët dhe amballazhin e tij. 

2. Produkti nuk ka dëmtime fizike, gërvishtje apo papastërti si në produkt ashtu edhe në paketim.
 
3. Kthimi i produktit bëhet pranë dyqanit tone fizik ose mund ta na dërgoni me postën ku e keni marrë në dorëzim dhe të paguani posten per kthimit e produktit.

4. Nëse produkti nuk ju vjen sipas specifikimeve të shpjeguar në faqen tonë apo I dëmtuar gjatë tranportit koston e dërgimit dhe të kthimit të tij e paguan kompania.
 
5. Produkti I kthyer duhet të jetë i shoqëruar me te gjithe dokumentacionin qe ju e merrni ne dorezim, pra faturen, nr e porosise si dhe fleten e garancise.
 
6. Pasi produkti ka mbërritur pranesh nesh ju mund të kërkoni ndërrimin e tij më një produkt tjeter me të njejtën vlerë.
 
7. Klienti tarifohet për koston e transportit sa herë që kryen lëvizje të produkteve me postë ose korrier. Tarifa e kthimit është e njëjtë me atë të dërgimit të pakos.